PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON CẨM PHÚC
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Trịnh Thị Huệ25-36ThA1+
2Nguyễn Thị Nga25-36ThA2+
3Trần Thị Quỳnh Uyên25-36ThA3+
4Vũ Thị Hà3-4TA1+
5Đào Thị Mai3-4TA2+
6Lê Nguyễn Tố Uyên3-4TA3+
7Đỗ Thị Trang3-4TA4+
8Bùi Thị Lan Anh4-5TA1+
9Trịnh Hồng Tuyết4-5TA2+
10Bùi Kim Huệ4-5TA3+
11Vũ Thị Huế4-5TA4+
12Vũ Thị Chinh4-5TA5+
13Vũ Thị Lan4-5TA6+
14Nguyễn Thị Thu Hiền4-5TA7+
15Nguyễn Thị Khanh5-6TA1+
16Phan Thị Hồng5-6TA2+
17Bùi Thị Linh5-6TA3+
18Trần Thị Gấm5-6TA4+
19Nguyễn Thị Thủy5-6TA5+
20Nguyễn Thị Mạnh5-6TA6+