PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON CẨM PHÚC
HỒ SƠ HỌC SINH
Năm:  Khối :  Lớp :
 
STTHọ và tênNgày sinhGiới tínhHọ và tên bốHọ và tên mẹChỗ ở hiện tạiẢnh
1 Nguyễn Huy Nhật 11/10/2012Nam Vũ Thị ThơmPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
2 Nguyễn Văn Kiên 25/07/2012NamNguyễn Văn Thành Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
3 Tăng Văn Phong 10/06/2012Nam Vũ Thị OaiVũ Xá- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
4 Nguyễn Duy Hiệp 14/09/2012NamNguyễn Duy Thức Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
5 Nguyễn Danh Thái 19/03/2012Nam Trịnh Thị LụaPh úc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
6 Nguyễn Thị Phương Anh 24/12/2012Nữ Tăng Thị Huệ NgọcPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
7 Lương Hà Thương 01/12/2012Nữ Nguyễn Thị PhươngPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
8 Nguyễn Thị Phượng 15/06/2012Nữ Chu Thị HoaPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
9 Bùi Thùy Trâm 20/06/2012Nữ Nguyễn Thị VuiPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
10 Nguyễn Văn Vui 10/02/2012NamNguyễn Văn Giang Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
11 Nguyễn Thị Diệu Hiền 15/12/2012NữNguyễn văn Biển Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
12 Nguyễn Tiến Huy 11/11/2012Nam Nguyễn Thị TuyếtPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
13 Nguyễn Tấn Dũng 29/03/2012NamNguyễn Văn Giáp Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
14 Vũ Văn Toàn Mỹ 23/11/2012Nam Tăng Thị HiênPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
15 Trịnh Thị Bình An 04/05/2012NamTrịnh Đình Thịnh Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
16 Nguyễn Văn Xuân 19/04/2012Nam Nguyễn Thị NhàiPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
17 Trịnh Đình Tính 16/03/2012NamTrịnh Đình Toán Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
18 Nguyễn Như Quỳnh 16/09/2012Nữ Đào Thị ThúyPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
19 Lương Thị Hà Trang 21/05/2012NữLương Đình Thành Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
20 Đinh Nguyễn Bình Dương 07/11/2012NamĐinh Văn Huấn Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
21 Trần Tú Quỳnh 09/01/2012NữTrần Khắc Phúc Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
22 Vũ Thành Phương 07/08/2012Nam Phạm Thị ThoanPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
23 Nguyễn Văn Phát 29/08/2012Nam Nguyễn Thị HươngPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
24 Nguyễn Văn Duy Khánh 30/10/2012NamNguyễn Văn Mãi Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
25 Nguyễn Phương Uyên 24/09/2012Nữ Nguyễn Thị LinhPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
26 Nguyễn Khánh Ly 04/08/2012NữNguyễn Văn Toàn Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
27 Vũ Hải Đăng 28/04/2012Nam Nguyễn Thị HồngPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
28 Vũ Đình Đạt 19/07/2012NamVũ Đình Sao Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
29 Nguyễn Thị Thanh Huyền 03/12/2012NữNguyễn Văn Khỏe Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
30 Trần Khắc Sỹ 01/04/2012Nam Nguyễn Xuân HươngPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
31 Trần Khắc Dũng 10/11/2012NamTrần Khắc Tuấn Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
32 Nguyễn Bảo Trúc 30/11/2012NữNguyễn Văn Chiến Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
33 Vũ Mạnh Luân 10/12/2012NamVũ Văn Hiền Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
34 Phan Thị Quỳnh Chi 08/11/2012NữPhan văn Khánh Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
35 Đào Trang Duyên 19/07/2012Nữ Nguyễn Thị HuyềnPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
36 Bùi Văn Hùng 16/07/2012Nam Bùi Thị LanPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
37 Nguyễn Khánh Ly 04/09/2012Nữ Trần Thị DiễmPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
38 Đào Thị Thùy Dương 12/12/2012Nữ Nguyễn Thị ThoaPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
39 Trần Thị Hương Giang 07/09/2012Nữ Lương Thị TươiPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
40 Lương Gia Bảo 22/12/2012Nam Nguyễn Thị NguyệtPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
41 Nguyễn Thị Thanh Thư 18/10/2012Nữnguyễn Văn Quân Phúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
42 Nguyễn Trần Nhật Khánh 09/10/2012Nam Bùi Thị Lan AnhPhúc A- Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương